Henrik Grape

Henrik Grape

Henrik Grape

9sc
Miljö/hållbarhetsarbetare i Svenska kyrkan nationellt+Kyrkonras Världsråd Klimat/ Senior Adviser Climate world Council of Churches. Ordained pastor Church of SE
Attend or host event Become a Partner Organization Share your Prayers